ATIK AYAK İZİ

Su Ayak İzi Üretim ve kullanım faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atığın, oluşumundan başlayarak geri dönüşüm ve bertaraf edilmesine kadar çevrede bıraktığı etkiye atık ayak izi denir. Doğal kaynak kullanımının azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü gibi yöntemler atık ayak izini küçültülmesine yardımcı olacaktır.