İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim Değişikliği Doğrudan veya dolaylı olarak atmosferin doğal bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişikliklerdir. Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların aşırı kullanımı, arazi kullanımındaki değişiklikler, ormanların tüketilmesi ve endüstrileşme gibi insan etkinlikleri atmosferdeki sera gazı birikimlerini hızla arttırmıştır. Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile artan doğa üstündeki baskıları azaltmak için dünya pazarına doğa dostu ürünler ve bu ürünlerin elde edilmesindeki üretim süreçlerinde sıfır karbon ekonomisine geçişin hızlandırılması  gerekmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir çevre politikası için bir ürünün hammadde seçiminden, imalâtına, dağıtımına, tüketimine ve kullanımı bittiğinde geri dönüşümüne kadar çevreye duyarlı bir süreci takip etmesi son yıllarda önem kazanmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de doğasever ve bilinçli tüketiciler ürün ambalajları üzerinde yer alan karbon a0yak izi, su ayak izi ve geri dönüşüm gibi çevre dostu logolara özen göstermektedir.