YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA)

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA); ürün, proses veya hizmetlerin üretim, kullanım ve bertaraf süreçlerindeki çevresel etkilerini belirleyen bir metodolojidir.